വിഷുവിളക്ക് 2018ഫോട്ടോസ് : പ്രണവ് പിലാത്തറ, ശാഖില്‍ വി ടി