Malliyottu Palottu Kavu malliyottu palottu theyyam

{io aÃn-tbm«v ]mtem-«v Imhv

Ipªn-aw-Kew
Malliyottu Palottu Kavu malliyottu palottu theyyam
Malliyottu Palottu Kavu malliyottu palottu theyyam
Malliyottu Palottu Kavu malliyottu palottu theyyam

Ipªn-aw-Kew {io aÃn-tbm«v ]mtem-«v Imhnsâ HutZ-ym-KnI sh_vssk-än-te¡v kzm-KXw

IÀ½n-IÄ